0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
500 000 дка царевица в България ще са защитени от Царевичния стъблен пробивач и Памуковата нощенка

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС