0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

АМИНОКИСЕЛИНИ

Най-добрия помощник при стрес
Продукт с 18-те незаменими аминокиселини
Увеличава действието на ПРЗ

13-те неща които ще те накарат да избереш GreenAktiv AMINO

1) Чисти L-аминокиселини от животински произход;
2) Съдържащ 18-те незаменими аминокиселини;
3) Усвоява се на 100% и веднага след третиране;
4) Мощен растежен стимулатор;
5) Увеличаване действието и на ПРЗ-тата;
6) Подобряване усвояването на минералните елементи при използване с листен тор;
7) Стимулиране кореновото хранене на растенията;
8) Максимално количество органичен азот;
9) Незаменим помощник при химичен, атмосферен или друг вид стрес;
10) Подобряване цъфтежа и привличане пчелите за по-добро опрашване;
11) Богат микс от Фитохормони;
12) Естествено синтезирани Витамин С и Витамин В;
13) Естествен инсектицид, благодарение на наличието на Хитин и Хитозан;

Активен течен концентриран микробиологичен продукт, съдържащ жизненоважни аминокиселини, обогатен с микроелементи, витамини и фитохормони. GREENAKTIV АМИНО е специален течен тор, произведен чрез уникален процес, като колаген от ензимно хидролизирани животински кожи, филтриран и високо концентриран. Продуктът се усвоява бързо и е подходящ както за листно, така и за почвено приложение. Процесът, чрез който се произвежда GreenAktiv АМИНО, включва извличане на жизненоважни L-аминокиселини и комбинирането им със специално подбрани микроорганизми. Установено е, че биоторовете повишават кълняемостта на семената и началния растеж на растенията, засилват поглъщането и асимилацията на минерални елементи, увеличават толерантността към биотични и абиотични стресови фактори и др. GreenAktiv Амино има широк спектър на приложение, включително зърнено-житни, технически, зеленчукови, овощни култури и лозя, пасища и открити тревни площи и игрища. Торовете GreenАktiv са неотровни, нетоксични и пожаро и взривобезопасни. Технологията на внасяне е съвместима с времето на внасяне на растително защитните препарати. Препоръчително е да се извърши тест за съвместимост! Температурата на внасяне е от +5˚С до +35˚С. Да се съхранява от +5˚С до +35˚С, без пряка слънчева светлина, но на добре осветено място.

ВАЖНО ЗА РАСТЕНИЯТА:
• Снабдява растенията с хранителни вещества и аминокиселини, които се трансформират в протеини, ензими и витамини
• Балансираното съдържание на макро- и микроелементи засилва растежа, качеството и количеството на растениевъдната продукция
• Доставя органичен азот на растенията и почвата
• Осигурява необходимите на растението компоненти да синтезира всички протеини, с които да поддържа метаболизма си и да се адаптира към разнообразните стресови фактори.
• Растенията са по-устойчиви на стресови фактори, включително неблагоприятни климатични условия, нападение на болести и неприятели.
Не токсичен. Не запушва дюзите.

СМЕСИМОСТ:
GreenAktiv Амино може да се смесва и прилага с най-често използваните пестициди. В случай че не е посочено друго, преди употреба се препоръчва извършване на тест за смесимост. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на
пръскачката да се напълни 1/2 с вода и продуктите да се добавят поотделно. GreenAktiv Амино винаги се прибавя последен.

ДОЗА:
1. Самостоятелно приложение: 300 мл/дка
2. При приложение с листни торове GreenAktiv: 100 – 200 мл/дка
3. При приложение с ПРЗ: 100 мл/дка
Работен разтвор: 15-20 л/дка

ДОБРИ ПРАКТИКИ:
1. Използването на GreenAktiv Амино с ПРЗ, гарантира висок ефект и скорост на действие и премахва нуждата от разходи за прилепител и умокрител в разтвора;
2. Използването на GreenAktiv Амино непосредствено преди цъфтеж, увеличава опрашването;
3. Използването на GreenAktiv Амино заедно с UAN(течен азотен тор), редуцира негативният ефект върху микроорганизмите в почвата.

* транспорт по тарифа на използвания куриер;
Аминокиселина мг/100гр. Биологична роля
Аспарагинова киселина 618 Запасна и транспортна форма на азот;
Треонин 194 Повишава сухоустойчивостта;
Серин 368 Участва в синтеза на хлорофил и при опрашването; регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (транспирацията);
Глутаминова киселина 1064 Участва в синтеза на хлорофил; регулира транспирацията; стимулира покълването на семената;
Пролин 1430 Синтезира се в условия на засушаване и защитава растенията от солеви стрес;
Глицин 2590 Засилва сухоустойчивостта на растенията; участва в синтеза на хлорофил;
Аланин 986 Участва в синтеза на хлорофил; стимулира покълването;
Валин 270 Засилва сухоустойчивостта; стимулира покълването;
Метионин 58 Важен за зреенето на плодовете; регулира транспирацията;
Изолевцин 174 Засилва сухо- и солеустойчивостта на растенията; подпомага опрашването;
Левцин 328 Засилва сухо- и солеустойчивостта на растенията; участва при процеса опрашване;
Тирозин 290 Засилва сухоустойчивостта; стимулира образуването на цветния прашец и повишава кълняемостта;
Фенилаланин 212 Участва в синтеза на лигнин;
Хистидин 270 Стимулира узряването на плодовете;
Хидроксипролин 1200 Стимулира синтеза на растежни фитохормони (ауксини);
Лизин 426 Участва в синтеза на хлорофил; стимулира кълняемостта;
Аргинин 812 Стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони;
Цистин 10 Стимулира синтеза на фитохормон етилен, стимулира узряването на плодовете;

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС