0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

АМИНОКИСЕЛИНИ


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ideqtami/public_html/agroaktiv.bg/wp-content/themes/agroaktiv/amino.php on line 56
Най-добрия помощник при стрес
Продукт с 18-те незаменими аминокиселини
Увеличава действието на ПРЗ

13-те неща които ще те накарат да избереш GreenAktiv AMINO

1. Чисти L-аминокиселини от животински произход;
2. Съдържа 18-те незаменими аминокиселини;
3. Усвоява се на 100% веднага след третиране;
4. Най-мощния растежен стимулатор;
5. Увеличава действието на ПРЗ-тата;
6. Подобрява усвояването на минералните елементи при използване с листен тор;
7. Стимулира кореновото хранене на растенията;
8. Максимално количество органичен азот (10%);
9. Незаменим помощник при стрес – химичен, атмосферен или друг вид;
10. Подобрява цъфтежа и привлича пчелите;
11. Огромна концетрация на аминокиселини в разтвора – 56%;

Активен течен концентриран микробиологичен продукт, съдържащ жизненоважни аминокиселини, обогатен с микроелементи, витамини и фитохормони. GREENAKTIV АМИНО е специален течен тор, произведен чрез уникален процес, като колаген от ензимно хидролизирани животински кожи, филтриран и високо концентриран. Продуктът се усвоява бързо и е подходящ както за листно, така и за почвено приложение. Процесът, чрез който се произвежда GreenAktiv АМИНО, включва извличане на жизненоважни L-аминокиселини и комбинирането им със специално подбрани микроорганизми. Установено е, че биоторовете повишават кълняемостта на семената и началния растеж на растенията, засилват поглъщането и асимилацията на минерални елементи, увеличават толерантността към биотични и абиотични стресови фактори и др. GreenAktiv Амино има широк спектър на приложение, включително зърнено-житни, технически, зеленчукови, овощни култури и лозя, пасища и открити тревни площи и игрища. Торовете GreenАktiv са неотровни, нетоксични и пожаро и взривобезопасни. Технологията на внасяне е съвместима с времето на внасяне на растително защитните препарати. Препоръчително е да се извърши тест за съвместимост! Температурата на внасяне е от +5˚С до +35˚С. Да се съхранява от +5˚С до +35˚С, без пряка слънчева светлина, но на добре осветено място.

ВАЖНО ЗА РАСТЕНИЯТА:
• Снабдява растенията с хранителни вещества и аминокиселини, които се трансформират в протеини, ензими и витамини
• Балансираното съдържание на макро- и микроелементи засилва растежа, качеството и количеството на растениевъдната продукция
• Доставя органичен азот на растенията и почвата
• Осигурява необходимите на растението компоненти да синтезира всички протеини, с които да поддържа метаболизма си и да се адаптира към разнообразните стресови фактори.
• Растенията са по-устойчиви на стресови фактори, включително неблагоприятни климатични условия, нападение на болести и неприятели.
Не токсичен. Не запушва дюзите.

СМЕСИМОСТ:
GreenAktiv Амино може да се смесва и прилага с най-често използваните пестициди. В случай че не е посочено друго, преди употреба се препоръчва извършване на тест за смесимост. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоара на
пръскачката да се напълни 1/2 с вода и продуктите да се добавят поотделно. GreenAktiv Амино винаги се прибавя последен.

ДОЗА:
1. Самостоятелно приложение: 50 до 100 мл/дка
2. При приложение с листни торове GreenAktiv: 25 мл/дка
3. При приложение с ПРЗ: 25 мл/дка
Работен разтвор: 15-20 л/дка

ДОБРИ ПРАКТИКИ:
1. Използването на GreenAktiv Амино с ПРЗ, гарантира висок ефект и скорост на действие и премахва нуждата от разходи за прилепител и умокрител в разтвора;
2. Използването на GreenAktiv Амино непосредствено преди цъфтеж, увеличава опрашването;
3. Използването на GreenAktiv Амино заедно с UAN(течен азотен тор), редуцира негативният ефект върху микроорганизмите в почвата.

Параметри Мерна единица количество
Плътнотст kg/l 1,20
Киселинност pH 4,5-6,5
Органичен въглерод (C) % 24,5 ± 1,0
Общо аминокиселини (пептиди) % > 50
Суха материя % > 55
Органична материя % > 50
Електропроводимост ds/m 0,69
N общо % (w/w) 9,0 ± 0,3
Амониев и амиден азот % (w/w) <0,1
Органичен азот (Norg) % (w/w) >9,0
Аминокиселина гр./100гр. Биологична роля
Аспарагинова киселина 3.09 Запасна и транспортна форма на азот;
Треонин 0.97 Повишава сухоустойчивостта;
Серин 1.84 Участва в синтеза на хлорофил и при опрашването; регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (транспирацията);
Глутаминова киселина 5.32 Участва в синтеза на хлорофил; регулира транспирацията; стимулира покълването на семената;
Пролин 7.15 Синтезира се в условия на засушаване и защитава растенията от солеви стрес;
Глицин 12.95 Засилва сухоустойчивостта на растенията; участва в синтеза на хлорофил;
Аланин 4.93 Участва в синтеза на хлорофил; стимулира покълването;
Валин 1.35 Засилва сухоустойчивостта; стимулира покълването;
Метионин 0.29 Важен за зреенето на плодовете; регулира транспирацията;
Изолевцин 0.87 Засилва сухо- и солеустойчивостта на растенията; подпомага опрашването;
Левцин 1.64 Засилва сухо- и солеустойчивостта на растенията; участва при процеса опрашване;
Тирозин 1.45 Засилва сухоустойчивостта; стимулира образуването на цветния прашец и повишава кълняемостта;
Фенилаланин 1.06 Участва в синтеза на лигнин;
Хистидин 1.35 Стимулира узряването на плодовете;
Хидроксипролин 5.99 Стимулира синтеза на растежни фитохормони (ауксини);
Лизин 2.13 Участва в синтеза на хлорофил; стимулира кълняемостта;
Аргинин 4.06 Стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони;
Цистин 0.05 Стимулира синтеза на фитохормон етилен, стимулира узряването на плодовете;

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС