0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
BioAktiv – целенасочено насърчаване на аеробните микроорганизми в почвата.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС