0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
agro aktiv

„Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я взимаме назаем от нашите деца“


Българска народна поговорка

Каква е реалността?

Неоспорим факт е, че почвите са изгубили голяма част от естественото си плодородие. Това се дължи на интензивното земеделие и пазарна конюктура, които налагат тежки обработки, третиране с множество препарати за растителна защита, силно използване на минерални (химични) торове и редуциран сеитбооборот до три, най-много четири култури. Тези манипулации сами по себе си  помагат за повишаването и запазването на добивите, но носят и огромен негатив на почвените процеси и по-точно на почвените микроорганизми. За много земеделци няма друг вариант и те просто се примиряват със ситуацията.

Решение обаче има! Благодарение на съвременната технология, всички изброени негативи могат да бъдат минимизирани и редуцирани на 100%. Тази технология се нарича BioAktiv.

Какво е BioAktiv?

„BioAktiv – растения” е продукт на немската компания „BioAktiv Gmbx”. По света има над 30 представителства, а на българския пазар се появи през т 2016 г. В момента на цялата територия на България оперира собствен екип от 16 души. За миналата 2019 година бяха третирани стотици хиляди декари.

Как работи BioAktiv – растения?

Продуктът действа върху почвата, а не върху растенията, както е при повечето препарати на пазара. Има прахообразна формула и се внася по следния начин:

  • зърнено житни – еднократно от засяване до 2/4 лист;
  • многогодишни – 2/3 пъти от пре периода на вегитация;

Внася се с 20л. или повече работен разтвор с пръскачка, като е съвместим с всички познати ПРЗ, като задължително условие е да се постави като първа съставка в чистата вода, след него всички останали.


* транспорт по тарифа на използвания куриер;

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Когато използвате BioAktiv – растения в стопанството си,
гарантирано получавате:

Повече и по-равномерно усвоим азот – през цялата вегетация

BioAktiv увеличава количеството и ускорява активността на почвените микроорганизми. Повече микроорганизми означава повече минерализиция и нитрификация, както и повече азот

Подпомага естествените почвени процеси на минерализация и нитрификация

BioAktiv увеличава аеробните бактерии в почвата, които “освобождават“ хранителни вещества от хумуса и “блокирани“ химични елементи от неусвоимите торове.

Повишава устойчивостта на растенията и изгражда неблагоприятна среда за развитието на патогени в почвата

BioAktiv осигурява повече кислород в почвата, повече аеробнипроцеси. Ниското съдържание на кислород/слаби аеробни процеси води до увеличаване на процесите на гниене. В резултат, средата остава без кислород, което води доразвиване на патогени и болести. Когато почвата има силна имунна система, тя е здрава и съответно дава здрави растения.

Подпомага развитието на микроорганизмите, най-вече на аеробните

BioAktiv мотивира размножаването на аеробните бактерии в почвата. В продукта няма бактерии, но чрез патентованата си технология „биорезонанс“ е възможно реализирането на процесът на размножаване и увеличаване на бактериална популация на съществуващите в почвата бактерии.

Изгражда по-структурирана почва – подобрява задържането на въздух и вода

BioAktiv създава здрава и жива почва. Ускорява активността на почвените микроорганизми, които поддържат процесите на изграждане на почвата и правят възможно изграждането на хумус. Само биологично активната почва задържа повече вода, обработва се лесно и се стопля бързо

Стимулира по-бързото разграждане на растителни остатъци от предходна/и реколта/и

BioAktiv осигурява максималното възможно количество аеробни микроорганизми в почвата, без които е невъзможно превръщането на вече малките органични остатъци в хранителни вещества, готови за усвояване от растенията.

Подпомага образуването на хумус

BioAktiv повишава микробиалната активност на почвата. Хумусът е доставчикът на храна за почвените микроорганизми, които поддържат процесите на изграждане на почвата. Процеси, които не могат да се постигнат чрез помощта на химични торове.

Повишава качествените показатели на културите

BioAktiv гарантира силна коренова система на растенията, като осигурява нормалната вегетация на растенията и възможност за постигане на оптимални качествени параметри на културата.

Повишава добивите до 15%

С BioAktiv може да повишите добивите си значително. Когато биологично активирате почвата, тя става здрава и произвежда повече хранителни вещества, а от там и повече хумус. Това ви осигурява и по-високи добиви.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Как се постигат тези резултати?

BioAktiv – целенасочено насърчаване на аеробните микроорганизми в почвата.

BioAktiv стимулира размножаването на аеробните микроорганизми в почвата.
Колкото повече са те, толкова по-добре се влияят почвите и растенията. Bioaktiv e продукт с активиран кислород, произведен по патентован метод, наречен “Биорезонанс”
Продуктите са от 100% натурални съставки. Без химически елементи, които могат да застрашат здравето на хората или качествата на почвите и отглежданите в тях растения. Продуктите се разпространяват в над 30 страни от цял свят и могат да се използват и в екологичното земеделие в съответствие с Регламент (ЕО) 834/2007 и Регламент (ЕО) 889/2008

Амонификация (минерализация)

превръщане на органично свързаният азот в неорганични азотни съединения
• Първоначално се създава амоняк (NH3), който се свързва с почвената вода и се превръща в амониев йон (NH4+)
• Амониевият йон (не може да се измива) може да се приеме от растенията или влиза в процеса нитрификация

Нитрификация

• превръщане на амониевия йон (NH4+) до нитрит (NO2) – с помощта на бактерии Nitrosomonas
• превръщането на нитрит(NO2) да нитрат(NO3) – с помощта на бактерии Nitrobacter. Нитрата е вече на разположение на растенията, но той може да се измива и няма да се абсорбира от растението в дълбоките почвени слоеве.
Аеробните бактерии се хранят с органичните вещества в почвата и осигуряват достъпен за растенията азот под амониева форма. Освен това аеробните бактерии „издишват“ CO2, което генерира топлина. Така се развива силна коренова система и се насърчава изграждането на хумус.