0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
agro aktiv

„Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я взимаме назаем от нашите деца“


Българска народна поговорка

Каква е реалността?

Неоспорим факт е, че почвите са изгубили голяма част от естественото си плодородие. Това се дължи на интензивното земеделие и пазарна конюктура, които налагат тежки обработки, третиране с множество препарати за растителна защита, силно използване на минерални (химични) торове и редуциран сеитбооборот до три, най-много четири култури. Тези манипулации сами по себе си  помагат за повишаването и запазването на добивите, но носят и огромен негатив на почвените процеси и по-точно на почвените микроорганизми. За много земеделци няма друг вариант и те просто се примиряват със ситуацията.

Решение обаче има! Благодарение на съвременната технология, всички изброени негативи могат да бъдат минимизирани и редуцирани на 100%. Тази технология се нарича BioAktiv.

Какво е BioAktiv?

„BioAktiv – растения” е продукт на немската компания „BioAktiv Gmbx”. По света има над 30 представителства, а на българския пазар се появи през т 2016 г. В момента на цялата територия на България оперира собствен екип от 16 души. За изминалите години бяха третирани над милион декара.

Как работи BioAktiv – растения?

Продуктът действа върху почвата, а не върху растенията, както е при повечето препарати на пазара. Има прахообразна формула и се внася по следния начин:

  • зърнено житни – еднократно от засяване до 2/4 лист;
  • многогодишни – 2/3 пъти от пре периода на вегитация;

Внася се с 20л. или повече работен разтвор с пръскачка, като е съвместим с всички познати ПРЗ, като задължително условие е да се постави като първа съставка в чистата вода, след него всички останали.


РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Когато използвате BioAktiv – растения в стопанството си,
гарантирано получавате:

Максимална ефективност на вложените минерални или органични торове;

BioAktiv е почвена добавка, която помага на растенията да получат максимума от торовете, които използвате и така парите, които сте дали, да имат максимална ефективност.

Повече и равномерно усвоим азот – през цялата вегетация;

BioAktiv увеличава количеството и ускорява активността на почвените микроорганизми. Повече микроорганизми означава повече минерализиция и нитрификация, както и повече азот

Подпомага процесите на минерализация и нитрификация;

BioAktiv увеличава аеробните бактерии в почвата, които “освобождават“ хранителни вещества от хумуса и “блокирани“ химични елементи от неусвоимите торове.

За мощна коренова система;

BioAktiv мотивира размножаването на аеробните бактерии в почвата. В продукта няма бактерии, но чрез патентованата си технология „биорезонанс“ е възможно реализирането на процесът на размножаване и увеличаване на бактериална популация на съществуващите в почвата бактерии.

Повишава устойчивостта на растенията към болести и неприятели;

BioAktiv осигурява повече кислород в почвата, повече аеробнипроцеси. Ниското съдържание на кислород/слаби аеробни процеси води до увеличаване на процесите на гниене. В резултат, средата остава без кислород, което води доразвиване на патогени и болести. Когато почвата има силна имунна система, тя е здрава и съответно дава здрави растения.

Подпомага развитието на микроорганизмите, най-вече на аеробните;

BioAktiv мотивира размножаването на аеробните бактерии в почвата. В продукта няма бактерии, но чрез патентованата си технология „биорезонанс“ е възможно реализирането на процесът на размножаване и увеличаване на бактериална популация на съществуващите в почвата бактерии.

За по-структурирана почва – подобрено задържане на въздух и вода;

BioAktiv създава здрава и жива почва. Ускорява активността на почвените микроорганизми, които поддържат процесите на изграждане на почвата и правят възможно изграждането на хумус. Само биологично активната почва задържа повече вода, обработва се лесно и се стопля бързо

Подпомага в дългосрочен план образуването на хумус;

BioAktiv повишава микробиалната активност на почвата. Хумусът е доставчикът на храна за почвените микроорганизми, които поддържат процесите на изграждане на почвата. Процеси, които не могат да се постигнат чрез помощта на химични торове.

Повишава качествените показатели на културите;

BioAktiv гарантира силна коренова система на растенията, като осигурява нормалната вегетация на растенията и възможност за постигане на оптимални качествени параметри на културата.

По-стабилни добиви;

С BioAktiv може да повишите добивите си значително. Когато биологично активирате почвата, тя става здрава и произвежда повече хранителни вещества, а от там и повече хумус. Това ви осигурява и по-високи добиви.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Как се постигат тези резултати?

BioAktiv – целенасочено насърчаване на аеробните микроорганизми в почвата.

BioAktiv стимулира размножаването на аеробните микроорганизми в почвата.
Колкото повече са те, толкова по-добре се влияят почвите и растенията. Bioaktiv e продукт с активиран кислород, произведен по патентован метод, наречен “Биорезонанс”
Продуктите са от 100% натурални съставки. Без химически елементи, които могат да застрашат здравето на хората или качествата на почвите и отглежданите в тях растения. Продуктите се разпространяват в над 30 страни от цял свят и могат да се използват и в екологичното земеделие в съответствие с Регламент (ЕО) 834/2007 и Регламент (ЕО) 889/2008

Амонификация (минерализация)

превръщане на органично свързаният азот в неорганични азотни съединения
• Първоначално се създава амоняк (NH3), който се свързва с почвената вода и се превръща в амониев йон (NH4+)
• Амониевият йон (не може да се измива) може да се приеме от растенията или влиза в процеса нитрификация

Нитрификация

• превръщане на амониевия йон (NH4+) до нитрит (NO2) – с помощта на бактерии Nitrosomonas
• превръщането на нитрит(NO2) да нитрат(NO3) – с помощта на бактерии Nitrobacter. Нитрата е вече на разположение на растенията, но той може да се измива и няма да се абсорбира от растението в дълбоките почвени слоеве.
Аеробните бактерии се хранят с органичните вещества в почвата и осигуряват достъпен за растенията азот под амониева форма. Освен това аеробните бактерии „издишват“ CO2, което генерира топлина. Така се развива силна коренова система и се насърчава изграждането на хумус.