0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Биологичен агент Трихограма(Trichogramma)за борба с царевичния стъблен пробивач и памуковата нощенка

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС