0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Усвоим азот от 90 до 110 дена с едно торене с „NG+“ от CICH Navodari Romania!

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС