Categories for БА Страница

Нитрификация

април 22, 2020 12:24 am Published by

• превръщане на амониевия йон (NH4+) до нитрит (NO2) – с помощта на бактерии Nitrosomonas • превръщането на нитрит(NO2) да...

Амонификация (минерализация)

април 22, 2020 12:24 am Published by

превръщане на органично свързаният азот в неорганични азотни съединения • Първоначално се създава амоняк (NH3), който се свързва с почвената...

Повишава добивите до 15%

април 22, 2020 12:21 am Published by

С BioAktiv може да повишите добивите си значително. Когато биологично активирате почвата, тя става здрава и произвежда повече хранителни вещества,...

Подпомага образуването на хумус

април 22, 2020 12:20 am Published by

BioAktiv повишава микробиалната активност на почвата. Хумусът е доставчикът на храна за почвените микроорганизми, които поддържат процесите на изграждане на...

Повишава устойчивостта на растенията и изгражда неблагоприятна среда за развитието на патогени в почвата

април 22, 2020 12:18 am Published by

BioAktiv осигурява повече кислород в почвата, повече аеробнипроцеси. Ниското съдържание на кислород/слаби аеробни процеси води до увеличаване на процесите на...