Categories for БА Страница

По-стабилни добиви;

август 15, 2022 7:56 pm Published by

С BioAktiv може да повишите добивите си значително. Когато биологично активирате почвата, тя става здрава и произвежда повече хранителни вещества,...

Нитрификация

април 22, 2020 12:24 am Published by

• превръщане на амониевия йон (NH4+) до нитрит (NO2) – с помощта на бактерии Nitrosomonas • превръщането на нитрит(NO2) да...

Амонификация (минерализация)

април 22, 2020 12:24 am Published by

превръщане на органично свързаният азот в неорганични азотни съединения • Първоначално се създава амоняк (NH3), който се свързва с почвената...

За мощна коренова система;

април 22, 2020 12:19 am Published by

BioAktiv мотивира размножаването на аеробните бактерии в почвата. В продукта няма бактерии, но чрез патентованата си технология „биорезонанс“ е възможно...