Categories for ГА Страница

Спрямо количеството от което се нуждаят растенията, ние сме ги разделили на две основни групи: макро и микро елементи.

април 12, 2020 12:10 pm Published by

Стопаните знаят че без торене, високите добиви са немислими. Производството на хранителни вещества в почвата е с ограничен капацитет/възможност, точно...