Categories for НачалнаСтраница

Технологични Основни Торове

март 5, 2022 12:30 pm Published by

Азотните торове на CICh (Завод за Химични Торове Новодари – Румъния) са защитени от иновативната технология „N-Guard“. Тя гарантира запазване...

Течни торове за листно подхранване

март 5, 2022 12:26 pm Published by

Формула, съобразена със съответната култура и съдъжаща нужните хранителни елементи, която гарантира, че няма да има ограничаване на добива от...

ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТ СИЛНАТА ПОЧВА!

март 5, 2022 12:12 pm Published by

Повече и по-равномерно усвоим азот – през цялата вегетация; Подпомага естествените почвени процеси на минерализация и нитрификация; Повишава устойчивостта на...

Начален текст

април 8, 2020 1:09 am Published by

„AgroAktiv.BG“ е официалната уеб страница на „BioAktiv & GreenAktiv“(БиоАктив и ГрийнАктив) за България.Ние от „БиоАктив и ГрийнАктив“ работим в полза...