Categories for trihograma

ceni trihhograma

март 7, 2022 1:08 pm Published by

ЦЕНОВИ Пакети Царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis) Две внасяния – минимум 30 000 бр./дка Използван БиоАгент – Trichogramma brassicae до...

ЗАЕДНО

февруари 20, 2022 10:54 pm Published by

„Органик Инвест Биозащита“ ООД активира единствената лаборатория за производство на „БиоАгент – Трихограма“ в Източна Европа. Условията и технологията са...

февруари 20, 2022 10:49 pm Published by

След 30 годишна пауза „Органик Инвест Биозащита“ възстанови производството на Трихограма в България. Технологията и качеството са съобразени с най-високите...

Пламен Генчев

февруари 20, 2022 9:39 pm Published by

Управител „Сафари-М“ ООД, с. Борисово От години доходността, която реализира нашето стопанство при отглеждане на царевица, е висока. Имайки възможност...

Проф. Вили Харизанова

февруари 20, 2022 9:38 pm Published by

Декан на факултета по „Растителна защита и агроекология“ в Аграрен университет – Пловдив, Научен консултант на Органик Инвест БиоЗащита Трихограмата...

Проф. Д-р на Биологическите науки

февруари 20, 2022 9:36 pm Published by

Проф. Д-р на Биологическите науки Франция, САЩ, Бразилия, Аржентина, Русия, Украйна, Япония и Китай са само част от държавите, които...

Максим Мелничук

февруари 20, 2022 9:31 pm Published by

Акад. проф. д-р на Биологическите науки, ръководител на научния съвет към Органик Инвест БиоЗащита Трихограма не е просто алтернатива на...

Александър Димитров

февруари 20, 2022 9:30 pm Published by

Организатор производство ППК „Бръшлян“, с. Бръшлен Царевицата е много важна култура в нашето стопанство. След като вече имаме възможност да...

Как се извършва третирането?

февруари 20, 2022 9:20 pm Published by

Ние поставямя светлинни и феромонови уловки на максимално много места в България. В допълнение сме активирали модел за предварително определяне...

БИОАГЕНТ – ТРИХОГРАМА

февруари 20, 2022 9:13 pm Published by

Trichogramma е паразитоид с големина под 1мм. Паразитира над 215 насекоми вредители. След излюпването си намира яйцата на вредителите и...

ЦАРЕВИЧЕН СТЪБЛЕН ПРОБИВАЧ
(Ostrinia nubilalis hb.)

февруари 20, 2022 8:28 pm Published by

Най-разпространения вредител при царевица. Развива две поколения годишно и зимува като възрастна гъсеница в стъблото на царевицата(растителните остатъци), конопа и...