0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
cich

- Скъпи торове
- Загуба на азот
- Непълно усвояване на азота и фосфора
- Липса на възможност за няколко торенета
- Глад и стрес на посевите от липса на азот и фосфор
- Некачествени торове
- Недоставени торове
- Без анализ и сертификат
- Промяна на условията и цените

Ако нещо от това ви интересува, то вие сте на правилното място.

CICh е завод за технологични торове в гр. Новодари, до Констанца в Румъния. Завода се намира на територията на бившият химически завод там. След демокрацията е закупен от италиански предприемачи и от 2010 г. произвежда високлотехнологични минерални торове за основно хранене, с азот с бавно отделяне и защитен фосфор. "БиоАктив и ГрийнАктив" е дистрибутор на завода за България.

Торенето с азот, фосфор, калий и не само, са най-горещата тема в сектор селско стопанство за последната година. Повишаването на цените, нередовните доставки и липсата на гаранции за качество са основа, да потърсим за партньор CICh Romania. Тенденциите са тази линия да се запази и занапред. С добавяне в портфолиото ни на основни торове и то от най-висок клас, дава възможност на стотиците ни клиенти да получат възможност да се погрижат за хранене на растенията "От игла до конец". Започвайки от подобряването на баланса, запазването и повишаването на плодородието с наложения вече немски "BioAktiv Profesional" и давайки на семената силен старт с "GreenAktiv за семена", имайки два уникални биостимулатор: AminoSTART и AMINO, и стигайки до специализираните листни торове за всяка култура "GreenAktiv". С добавянето на основно торене от CICh - картината става пълна. При това с унилано високо качество, ефективност и баланс.

cich
cich
cich
cich

Азотните торове на CICh (Завод за Химични Торове Новодари – Румъния) са защитени от иновативната технология „N-Guard“. Тя гарантира запазване (Инхибиране) на азота до 100 дни. Това дава възможност храненето на пшеницата през пролетта да се извърши еднократно. Същото важи и за слънчогледа и царевицата – едно внасяне за цялата вегетация. Инхибирането на процеса на Нитрификация и Амонификация се извършва с помощта на сложна комбинация от 5 елемента от растителен произход, които не вредят на микробиологията в почвата, а даже я стимулират. По този начин се постига синергичен ефект при използване в комбинация с „BioAktiv Profesional” за активиране на почвата.

Фосфорните торове на CICh са с протектиране в рамките на 9-12 месеца полимера AMESAL 200N. При серията NUTRI-TOP , съвременният синтетичен полимер Amesal предпазва свързването (блокирането на фосфора) с металните елементи и калция поради по-високата си отрицателна зареденост. Така се избягва създаването на неусвоими фосфати и следователно фосфорът, третиран по технология с Amesal, е в пъти по-достъпен от растенията и за много по-дълъг период от време. Използвайки фосфорни продукти от CICh спрямо класическите торове не се притеснявате ако pH-то на обработваните от вас ниви е различно от неутралното.

ЗАЩО ИЗБИРАЙКИ CICh ПРАВИТЕ ПРАВИЛЕН ИЗБОР

1. Получавате продукт, с който да торите пшеницата през пролетта еднократно. Същото се отнася и за царевицата и слънчогледа – едно торене осигурява азот за цялата вегетацияотдаването на азот благодарение на технологията N-Guard е в рамките на 80 до 110 дни.
2. Не се притеснявате, дали ще има възможност и време да внесете коригиращо хранене, ако се наложи - растенията ще имат храна през всички фази на вегетацията си;
3. Получавате продукт с гарантирано качество от производител с доказан авторитет. Не използваме междинни складове и/или претоварване в БГ. Вашият тор идва директно от завода и там е съхраняван по стандарт;
4. Имате гаранция за срока на доставка - до 7 дни след поръчка/плащане;
5. Гарантирана наличност на 100% - в началото на всяка седмица ние имаме точна справка за това какво има и какво няма - времената са динамични, а нивата не чака;
6. Използвате максимално активното вещество за което сте си платили;
7. Разликата на обикновената UREA и тази с технология N-Guard в ценово изражение вече е около 10% - но вижте колко плюса получавате срещу това;

ВЕЧЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИТЕ КАЧЕСТВО НА ПРИЕМЛИВА ЦЕНА И ДА РЕШИТЕ МНОГО ПРОБЛЕМИ С ЕДИН ИЗБОР

Ето какво споделя проф. Каталин Попеску, които е преподавател в Университета по Земеделие в Крайова - Румъния.

<

ПОЛЕЗНО И БЕЗПЛАТНО за усвояването на азота и цикъла на нитрификация. Кога уреата е усвоима за растенията?! Ние отговаряме, без да ни питате :)

Повечето от азотните торове, прилагани в земеделските почви, са в амонячни форми (включително Urea) и следователно подлежат на нитрификация. Амоният (NH4+) е положително зареден йон (катион), който може да се задържа на отрицателно заредени места за обмен в почвата - присъства в глини и органични вещества. Амоният бързо се превръща в нитрит и от там в нитрат (NO3-), което увеличава подвижността на азота през матрицата на почвата и силно влияе върху нейната наличност/задържане (големи количества тор N(азот) се губят от кореновата зона като нитрат чрез отмиване и денитрификация). Отрицателно зареденият анионен нитрат (NO3-) може да се превърне в газове N2O или N2 при анаеробни (преовлажнени) условия, или може да се отмие под кореновата зона с дъжд с добре дренирани почви.

Температура на почвата Urea хидролиза в NH4+
2°C 4 дена
10°C 2 дена
20°C 1 ден
Температура на почвата Нитрификация от NH4+ в NO3-
5°C 6 седмици
10°C 2 седмици
20°C 1 седмица

Намаляването на нитрификацията чрез адекватно управление е желателно, за да се намалят загубите на N и да се увеличи ефективността на използване на N торове. Прилагането на инхибитори на нитрификация може ефективно да подобри ефективността на използване на азот, да увеличи добива и качеството на културите и да намали замърсяването на околната среда, причинено от прекомерната употреба на азотни торове - прилагането на инхибитори на нитрификация осигурява обещаващ метод за намаляване на количеството на азотни торове, което е благоприятно за доходите на фермерите и опазването на околната среда.

Химическите инхибитори на уреаза и нитрификация (NBPT/NPPT, DMPP, DCD и Nitrapyrin) все още са налични за оптимизиране на наличността на азот в земеделските ниви. Тяхната защита срещу изпаряване и нитрификация е до 14 дни в случай на инхибитори на NBPT/NPPT уреаза и до 30-50 дни в случай на инхибитори на нитрификация DMPP, DCD и Nitrapyrin, силно зависими от температурата на почвата, влажността, рН и съдържанието на органични вещества. В научната литература често се споменава отрицателното въздействие на химичните инхибитори върху благоприятната почвена микрофлора.

Технологията N-GUARD® значително се различава от конвенционалните химически инхибитори, тъй като е уникален и сложен естествен инхибитор на изпаряване и нитрификация от растителни екстракти, който стабилизира NH4+-N в почвите, свеждайки до минимум загубите на азот чрез изпаряване, отмиване и денитрификация и определя модел на бавно освобождаване на N чрез удължаване на наличността на азота до 90-110 дни (осигурява на неговата наличност по време на критичните и максимални етапи на потребление на азот в растенията).

nguard

Торове N-GUARD®: могат да се прилагат в една доза за целия вегетационен период, намалявайки разходите за разпръскване на торовете и увеличавайки рентабилността; имат отблъскващ ефект срещу почвените нематоди и положително въздействие върху теглото на земните червеи и степента на тяхното оцеляване; не са опасни за опрашващите пчели; стимулира и подпомага развитието на благоприятната почвена микрофлора (бактерии и гъбички); намаляване на производството на афлатоксини; увеличават усвояването на азот, фосфор и калий в растителните тъкани - ще бъдат по -бързо минерализирани за производствения цикъл на следващата култура като отблокирани, налични хранителни вещества.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС