0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
ЦАРЕВИЧЕН СТЪБЛЕН ПРОБИВАЧ
(Ostrinia nubilalis hb.)

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС