0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
До 14 % повече вода в почвата! /разширена статия/