0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Доколко торовете с инхибитори може да намалят загубите на азот от изпарение, отмиване и денитрификация

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС