0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
ЕДНО е по-добре от ДВЕ – Едно торене дава равномерно, усвоим азот от 90 до 110 дена.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС