0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

ХУМУС MAX


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ideqtami/public_html/agroaktiv.bg/wp-content/themes/agroaktiv/humus.php on line 56

Ние от „БиоАктив и ГрийнАктив“ сме осъзнали, че всичко в земеделието заПОЧВА от силната ПОЧВА.

За какво са ни десетки машини, големи стопански дворове, силузи и складове, ако в крайна сметка нямаме здрави и работещи полета?

От години активно предоставя доказано решение за активиране на почвата – немския продукт BioAktiv Professional за растения. Той е наложен на световните пазари от над 25 години и вече над 400 стопанства в България се възползват ежегодно от неговите позитиви (линк към страницата на BioAktiv в сайта). Продукта активира всички аеробни микроорганизми в почвата на принципа на ПреБиотик и по този начин тя започва да работи много по-добре сега и занапред.

В търсене на подобряване на технологията за силна почва, ние разработихме допълнителен почвен продукт – HUMUS MAX (Хумус МАКС). Той е комбинация от хуминови и фулвинови киселини/екстракти в комбинация с калии, органичен азот и фосфор.

Целта му е да надградим технологията на клиентите ни и заедно с HUMUS MAX да дадем синергичен ефект, от използването на BioAktiv Professional за растения.

Разбира се, продукта може да се използва и самостоятелно, но вижте защо в комбинация, ще получите един истински взрив за активиране на почвеното плодородие.

Какво получаваме от GreenAktiv Humus MAX:

 • 100% екологичен органичен течен продукт.
 • Подобряване структурата на почвата.
 • Бърз баланса на pH в почвата- от кисело към неутрално и от алкално към неутрално;
 • Естествен хелатор на елементи в почвата за по-голяма достъпност;
 • Отблокиране на хранителни вещества в почвата;
 • Силна микробиологичната активност и ускорени процеси в почвата.
 • Увеличава устойчивостта на почвата към стрес.
 • Растежен стимулатор.
 • Насърчава развитието на корените и стимулира покълването на семената.
 • Стимулатор за ефективност на използваните минерални и органични торове – по-добра ефективност/усвояване.
 • Ускорен периода на зреене с до 1-2 седмици.
 • По-устойчиви култури на студ, горещина, суша, вредители, болести.
 • По-здрави и по-силни растения с подобрен външен вид.
 • По-добра UV защита на растенията.
 • Смесимост с всички видове торове и възможност да се използва за всички култури.

Предназначение: Течен тор за листно и почвено проложение при всички култури с високо съдържание на хуминови и фулвинови киселини(активен въглерод). Готов за самостоятелна употреба, така и съвместим с всички останали торове.

Хуминовата киселина от Леонардит(Калиев хумат) е естествен материал – калиева сол. Тя има силен биостимулиращ ефект и естествени хелатиращи свойства. Добавка за подобряване на структурата на почвата. Спомага за НЕблокирането на минералните йони и за увеличаване на естесвеното плодородието на почвите. Води до естественото увеличаване на задържане на вода, понякога с до 15/20%.

Листно приложение:
Стимулиране на растежа на растенията (увеличено производство на биомаса);
Увеличете добива и подобрява качеството на растенията;
Подобрете усвояването на хранителни вещества през листата и корените;
Подобрете ефективността на пестицидите

Приложение на почвата:
Подобрете структурата на почвата;
Намалете загубите на хранителни вещества;
Подобрете усвояването на хранителни вещества от кореновата система;
Насърчаване на развитието на корен;
Повишаване на микробиологичната активност на почвата;
Увеличете капацитета на задържане на вода и катионен обмен

Указания за употреба:
1. Почвено приложение – еднократно/двукратно с доза:
– в реда 200/250 мл/дка;
– площно 300/500 мл/дка преди, по време или след засяване до фаза 2-4 лист на растението;

2. Листно приложение – 100/150 мл/дка през не по-малко от 10 дни.

Препоръка:
Да се използва заедно с течните торове GreenAktiv за отделните култури;

Работен разтвор:
1. Почвено приложение – 20 л работен разтвор;

Mакро- и микроелементи Състав, мас.%
Сухо Вещество 12%
Фулвинова киселина 35% +-5% от сухо в-во
Хуминова киселина 50% +-10% от сухо в-во
Общ хуминов екстракт 85% +- 15% от сухо в-во

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС