0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ideqtami/public_html/agroaktiv.bg/wp-content/themes/agroaktiv/grain.php on line 55

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ideqtami/public_html/agroaktiv.bg/wp-content/themes/agroaktiv/grain.php on line 55
ВСИЧКИ 13 НЕОБХОДИМИ МАКРО-И МИКРОЕЛЕМЕНТИ
Фиксирана доза без ,“от/до“
Съдържание съобразено със спецификата на културата

13-те неща, които ще ви накарат да изберете GreenAktiv ЖИТНИ:

1) Формулация на включените елементи, съобразена с пшеницата и ечемика – Максимално количество манган, мед и цинк;
2) Комбинация от всички необходими 13 хранителни елемента, която гарантира, че няма да има ограничаване на добива от липса или недостиг – закон за минимума на Либих;
3) Фиксирана доза от 200мл., която гарантира максимален ефект;
4) Мобилизира храненето през кореновата система;
5) Ревитализиран с BioAktiv с активиран кислород;
6) Добавен процес на “Кавитация“ в производството – по-бързо усвояване, с по-малко енергия;
7) Смесимост на 100% – забравете за запушените дюзи;
8) Хелатиран с EDTA;
9) Включена технология „Грандер“ – структурирана вода при производството;
10) Повишава устойчивостта на посевите на болести;
11) Намалява чувствителността на растенията при засушаване;
12) Подсилване естествения имунитет;
13) Всяка партида има индивидуален QR код, с който да следите качеството на производството чрез нашата система за контрол;

За още по-добър ефект и усвояване, комбинирай с AMINO

ВАЖНО ЗА ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ:

НЕДОСТИГЪТ НА МАНГАН (Mn), МЕД (Cu) И ЦИНК (Zn) ПРИ ПШЕНИЦАТА ВОДИ ДО ВЛОШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗЪРНОТО, НАМАЛЯВАНЕ НА ДОБИВА И НАМАЛЯВАНЕ НА ХЕКТОЛИТРОВАТА МАСА

Манган (Mn) – Повишава активността на редица ензими. Играе важна роля при обезпечаване енергийният баланс, дишането на растенията. Абсолютно необходим за разграждането на водата при фотосинтезата. Увеличава съдържанието на белтъчини, спомага за биосинтеза на аминокиселини. Транспортира азота от корените към наземните части. Влияе положително върху добива, подобрява качеството , като повишава съдържанието на захарите, белтъчините и аскорбиновата киселина.

Мед (Cu) – Съществено значение за поддържане на нормалната обмяна на веществата, повишаване на добивите, устойчивостта на растенията срещу неблагоприятни климатични условия. Усвоимата за растенията мед (Cu) намалява с увеличаване на почвеното Ph. Увеличаването на pH само с една 1 единица (между Ph 7 и Ph 8) води до 100 пъти намаляване на усвоимостtа на мед (Cu) почвата, растенията започват да страдат от скрит глад, добива и качеството на зърното пада.

Цинк (Zn) – Основен активатор на ензимни системи в растенията, за да стимулира растежа. Участва в регулирането на окислително – редукционните реакции на дишането на растенията и в биосинтеза на растежните регулатори (ауксини и гиберилини). При недостиг на цинк (Zn), имунната система отслабва и се величава нападението от болести и неприятели.

СМЕСИМОСТ: Листните торове GreenAktiv се комбинират с продукти за растителна
защита с изключение на бордолезов, сяро- варов разтвор и алкални разтвори.

ДОЗА:
1. Еднократно внасяне при братене
„GreenAKTIV – – ЖИТНИ“ 200 мл/дка + „GreenAKTIV – AMINO“ 200 мл/дка
2. Двукратно внасяне
„GreenAKTIV – – ЖИТНИ“ 200 мл/дка + „GreenAKTIV – AMINO“ 100 мл/дка:
1-во внасяне при братене; 2-ро внасяне 10 дни преди цъфтеж.
Работен разтвор: 15-20 л/дка.

ДОБРИ ПРАКТИКИ:
1. Използването на „GreenAKTIV“ с ПРЗ, гарантира висок ефект и скорост на действие на комбинирания препарат.
2. При комбинация в работния разтвор с „GreenAKTIV – AMINO“ 100 мл/дка
се премахва нуждата от разходи за прилепител и умокрител;

Състав Маса %
Азот (N) общо: 3 %
нитратен 0.5 %
амонячен 0.5 %
амиден 2 %
Двуфосфорен пентаоксид (P2O5) 2.5 %
Калиев оксид (K2O) 2.5 %
Серен триоксид (SO3) 7.8 %
Магнезиеув оксид (MgO) 1.4 %
Бор (B) 0.3 %
Желязо (Fe) 0.5 %
Мед (Cu) 0.5 %
Манган (Mn) 0.5 %
Цинк (Zn) 0.5 %
Молибден (Mo) 0.004 %
Кобалт (Co) 0.004 %
Органични киселини 0.7 %

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС