0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Минерални торове с бавно отделяне на N (азот) и защита на P (фосфор). Перфектно качество и гарантирани доставки на конкурентни цени – CICh Romania в портфолиото на „БиоАктив и ГрийнАктив“.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС