0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Минимални загуби на Фосфор(P) при есенното торене – NUTRI-TOP® от CICh Romania

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС