0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Мобилна лаборатория за почвени анализи

Мобилна лаборатория за почвени анализи

НА МОЯТА НИВА С РЕЗУЛТАТИ НА МОМЕНТА:

Какви са хранителните елементи в нея?

Колко е органичната част?

Какво мога да намаля, увелича или подобря?

В днешно време прецизността в земеделието не е лукс, а задължение. Цените на минералните торове и останалите все по-високи разходи го налагат още повече. С какъв почвен ресурс се разполага във всеки момент е екстра, която дава спокойствие и сигурност, че ще се извлече максимума от всяка една ситуация. Колкото повече знаем, толкова по-добро решение ще вземем. С колкото повече детайли сме наясно, толкова по-точно ще подредим частите на пъзела, наречен земеделие.

Всеки земеделец познава перфектно машинния парк, с който работи, хората, с които разполага в стопанството и културите, които отглежда. За съжаление малко са тези, които знаят с точност в каква среда/почва се грижат за културите си и как да управляват плодородието и минералното хранене, така че да извлекат максимума с използването на оптимален ресурс.

Мобилна лаборатория за почвени анализи

Ние от „БиоАктив и ГрийнАктив”, разполагаме с първите две по рода си в България „МОБИЛНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПОЧВЕНИ АНАЛИЗИ”.

Те са на разположение на нашите клиенти като добавена услуга(услугата не се заплаща) и целта ни е да бъдем максимално полезни на тях, за да може да използват наличния и външен ресурс най-точно.

С нашата „МОБИЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” в рамките на минути с уникално висока прецизност може да разберем следните органични и неорганични показатели в почвата:
- Минерален Азот – N-min
- Нитратен Азот – NO3-N
- Общ Азот – N-total
- Фосфор – P(усвоим)
- Калий – K(усвоим)
- Магнезий - Mg
- Киселинност/Алкалност – pH
- Почвен Органичен Въглерод – SOC
- Почвена Органична Материя (в това число и хумус) – SOM
- Съотношение въглерод/азот – C/N
- Влага – Moisture
- Почвена температура – t
Мобилна лаборатория за почвени анализи на нивата

Базирайки се на тези 12 показатели, ние осъзнато преценяваме заедно с фермера каква е реалната картина и какво може да се направи сега и занапред, за да поддържаме необходимия баланс и получаваме максимума във всяка една ситуация/част на годината/отделна нива.

* Услугата „Мобилна Лаборатория за Почвени Анализи” не се предлага за картиране на ниви. При нужда от такава услуга се обърнете към специализираните фирми в страната, които разполагат с необходимата техника, персонал и апаратура.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС