0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕЧЕН ПРОДУКТ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА НИКЕЛ

НИКЕЛА Е единствения катализатор на преминаването на Уреата в Уреаза
Силно намалява пригорите по листата на растенията при използването на UAN
Намалява(минимизира) негативния ефект върху почвените микроорганизми

Никелът е незаменима функционална съставка на ензима УРЕАЗА (EC 3.5.1.5)

Съдържа 14 макро- и микроелементи

Силно намалява пригорите по листата на растенията при използването на UAN

Подобрява усвояването на минерални елементи от почвата


Какво представлява GreenAktiv НИКЕЛ?
Течен, произведен с ревитализирана вода по технологията „BioAktiv”, чрез процес на кавитация. Нетоксичен. Не запушва дюзите. Съдържа всички необходими 13 макро- и микроелементи и последния открит важен микроелемент – НИКЕЛ. Мобилизира храненето на растенията през кореновата система.


ВАЖНОТО:
1. Никелът е незаменима функционална съставка на ензима УРЕАЗА (EC 3.5.1.5)
2. УРЕАЗАТА катализира превръщането на карбамид в амониевия йон, като източник на АЗОТ(N) за растенията
3. Приложението на GreenAktiv НИКЕЛ увеличава активността на уреазата на листата и предотвратява натрупването на концентрирана урея, което намалява възможността за образуване на пригори
4. GreenAktiv НИКЕЛ гарантира отстраняването на липси на който и да е микроелемент в момента на третиране
5. Съдържа всички необходими 14 макро- и микроелементи
6. Няма нужда от друг листен тор!

Защо никелът е толкова важен?

GreenAktiv НИКЕЛ съдържа 14 мирко- и макроелемента (във варианта Ni MAX), последният от които е никел. През 2004-та никелът официално е признат за важен микроелемент за растенията. Той е усвоим от растенията под формата на йон (от 2-ра валентност), като самите растения изискват малки количества от този елемент. Никелът е функционална съставка на 8 ензима, от които най-важен е уреазата.

Какво представлява уреазата?

Тези 8 ензима участват в АЗОТ метаболизма и биологичната АЗОТО фиксация. Никелът работи като кофактор, за да даде възможност на уреазата да катализира превръщането на карбамида в амониевия йон, който растенията могат да използват като източник на АЗОТ. Без присъствието на никел, преобразуването на урея е невъзможно, а без уреаза не може уреята (карамбида) да се превърне в амониев йод, който растенията да усвоят. С други думи, GreenAktiv НИКЕЛ е перфектният и единствено доказан начин, да се намали негативния ефект от концентрираната УРЕА върху микроорганизмите в почвата.

Същевременно недостигът на никел в почвата води до забавяне и намаляване на ефективността на Азото фиксация. Почвите с високо рН (над 6,7) са уязвими и е повече от сигурно, че има дефицит на никел. Освен това, прекомерната употреба на Zn, Fe, Mg и Cu може също да предизвика дефицит на никел в почвата, тъй като тези три елемента имат обща система за поемане.

Приложението на никел увеличава активността на уреазата на листата и предотвратява натрупването на урея. Тази концентрирана урея убива клетките на листата, което води до развитие на некротични лезии (пригори).


СМЕСИМОСТ: Течните торове GreenAktiv се комбинират с продукти за растителна защита с изключение на бордолезов, сяро- варов разтвор и алкални разтвори. В случай, че не е посочено друго, преди употреба се препоръчва извършване на тест за смесимост. При смесване с листни торове и препарати за растителна защита, резервоарът на пръскачката да се напълни 1/2 с вода и продуктите да се добавят поотделно.

Приложение на GreenAktiv НИКЕЛ

GreenAktiv НИКЕЛ е предназначен за почвено и листно приложение в комбинация с течен азотен тор УАН (UAH), както и за листно приложение по време на вегетация:

 • Житни култури: еднократно (200мл/дка при братене), двукратно (200мл/дка при братене + 10 дни преди цъфтеж – 150 мл/дка)
 • Царевица: еднократно (200мл/дка), двукратно (200мл/дка + 200мл/дка в началото на изметляване)
 • Фасул /зрял или зелен/ – по 150-200мл/дка преди и след цъфтеж
 • Картофи – по 150-200мл/дка преди и след цъфтеж
 • Краставици – по 150-200мл/дка 3-4 пъти по време на вегетация

Добри практики: 

 • При азотно листно подхранване във фаза изкласяване да се добави карбамид 1-3 кг/дка във
  водният разтвор, без опасност от пригори
 • Използването на GreenAktiv НИКЕЛ с ПРЗ, гарантира висок ефект и скорост на действие.
 • При почвено приложение на UAN+GreenAktiv НИКЕЛ, добавете в работния разтвор и
  GreenAktiv АМИНО 100 мл/дка за възстановяване на почвената микробиология

ДОЗА: 1% от УАН, като не по-малко от 100 мл/дка и не повече от 200 мл/дка.(вероятност от токсичност)

Състав Маса %
Азот (N) Общо: 4%
нитратен 2%
амонячен 0.75%
амиден 1.25%
Двуфосфорен пента оксид (Р2О5) 2.5%
Калиев оксид (К2О) 2.5%
Магнезиев оксид (MgO) 1.05%
Серен триоксид (SO3) 6%
Бор (В) 0.4%
Кобалт (Co) 0.004%
Мед (Cu) 0.15%
Желязо (Fe) 0.25%
Манган (Mn) 0.1%
Молибден (Mo) 0.001%
Цинк (Zn) 0.25%
Никел (Ni) 0.1%
Органични киселини 0.7%

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС