0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
НИКЕЛА Е единствения катализатор на преминаването на Уреата в Уреаза

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС