0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
об. Шумен, с. Градище, ЗП Ахмед Мехмедов Мюслюмов

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС