0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
обл. Търговище, с. Пролаз, БИМ Агро

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС