0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Осигурява необходимите хранителни елементи за растежа на зародишното коренче и кълна

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС