0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Първи третирания с Трихограма(Trichogramma) в България след 30 годишна пауза. Работещо решение.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС