0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Подпомага естествените почвени процеси на минерализация и нитрификация

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС