0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Повече и равномерно усвоим азот – през цялата вегетация;

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС