0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Повишава устойчивостта на растенията и изгражда неблагоприятна среда за развитието на патогени в почвата

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС