0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Премиера на нова серия защитени азотни продукти се проведе със земеделски производители в Русе.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС