0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Мощна комбинация от NPK
(азот – фосфор – калии)

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС