0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА РАПИЦА


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ideqtami/public_html/agroaktiv.bg/wp-content/themes/agroaktiv/rapeseed.php on line 55

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ideqtami/public_html/agroaktiv.bg/wp-content/themes/agroaktiv/rapeseed.php on line 55
ВСИЧКИ 13 НЕОБХОДИМИ МАКРО-И МИКРОЕЛЕМЕНТИ
Фиксирана доза без ,“от/до“
Съдържание съобразено със спецификата на културата

13-те неща, които ще ви накарат да изберете GreenAktiv РАПИЦА:

1) Формулация на включените елементи, съобразена с рапица – Максимално количество Бор, Сяра и Манган;
2) Комбинация от всички необходими 13 хранителни елемента, която гарантира, че няма да има ограничаване на добива от липса или недостиг – закон за минимума на Либих;
3) Фиксирана доза от 200мл., която гарантира максимален ефект;
4) Мобилизира храненето през кореновата система;
5) Ревитализиран с BioAktiv с активиран кислород;
6) Добавен процес на “Кавитация“ в производството – по-бързо усвояване, с по-малко енергия;
7) Смесимост на 100% – забравете за запушените дюзи;
8) Хелатиран с EDTA;
9) Включена технология „Грандер“ – структурирана вода при производството;
10) Повишава устойчивостта на посевите на болести;
11) Намалява чувствителността на растенията при засушаване;
12) Подсилване естествения имунитет;
13) Всяка партида има индивидуален QR код, с който да следите качеството на производството чрез нашата система за контрол;

За още по-добър ефект и усвояване, комбинирай с AMINO

ВАЖНО ЗА РАПИЦА:

НЕДОСТИГЪТ НА СЯРА (S), БОР (B) И МАНГАН (Mn) ПРИ РАПИЦАТА ВОДИ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ДОБИВА.

Сяра (S) – Внесен под формата на сулфат, задоволява потребностите на растенията от сяра. Жизненонеобходим вторичен макроелемент, играе важна роля при белтъчната и ензимната обмяна на веществата, съставна част на аминокиселините цистеин , цистин и метионин, както и на редица белтъчини Поради високата нужда от сяра, рапицата е особено чувствителна на недостиг.
Бор (B) – Рапицата е с висока потребност на Бор. Високата концентрация на бор в разработениятсъстав, лесното и бързото му усвояване, благоприятства залагане на плодни пъпки, реси, засилва цъфтежа. Микроелемента Бор е отговорен за обмяна на въглехидратите и белтъците, образуването на растителните тъкани, усвояването на минерални елементи, транспорта на калият и калцият. Борът е много важен за растежа на корените и разклоненията, формирането на цветовете, за опрашването им и за формирането на семената. Приложението е много важно при алкални почви.
Манган (Mn) – Повишава активността на редица ензими. Играе важна роля при обезпечаване енергийният баланс , дишането на растенията. Абсолютно необходим за разграждането на водата при фотосинтезата. Увеличава съдържанието на белтъчини, спомага за биосинтеза на аминокиселини. Транспортира азота от корените към наземните части. Влияе положително върху добива, подобрява качеството , като повишава съдържанието на захарите, белтъчините и аскорбиновата киселина.

ДОЗА:
1. Еднократно внасяне във фаза удължаване на стеблото
GreenAktiv РАПИЦА 200 мл/дка + GreenAktiv АМИНО 200 мл/дка
2. Еднократно внасяне във фаза 4-6 лист при умерен дефицит на БОР
GreenAktiv РАПИЦА 200 мл/дка + GreenAktiv АМИНО 200 мл/дка
3. Дву/Трикратно внасяне
GreenAktiv РАПИЦА 200 мл/дка + GreenAktiv АМИНО 100 мл/дка
разпределени с внасянето на ПРЗ

ДОБРИ ПРАКТИКИ:
1. Използването на „GreenAKTIV“ с ПРЗ, гарантира висок ефект и скорост на действие на комбинирания препарат.
2. При комбинация в работния разтвор с „GreenAKTIV – AMINO“ 100 мл/дка
се премахва нуждата от разходи за прилепител и умокрител;

Състав Маса %
Азот (N) общо: 3 %
нитратен 0.5 %
амонячен 0.5 %
амиден 2 %
Двуфосфорен пентаоксид (P2O5) 2.5 %
Калиев оксид (K2O) 2.5 %
Серен триоксид (SO3) 7.8 %
Магнезиеув оксид (MgO) 1.4 %
Бор (B) 0.5 %
Желязо (Fe) 0.5 %
Мед (Cu) 0.5 %
Манган (Mn) 0.5 %
Цинк (Zn) 0.6 %
Молибден (Mo) 0.004 %
Кобалт (Co) 0.004 %
Органични киселини 0.7 %

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС