0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА МАСЛОДАЙНИ РОЗИ


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ideqtami/public_html/agroaktiv.bg/wp-content/themes/agroaktiv/roses.php on line 55

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ideqtami/public_html/agroaktiv.bg/wp-content/themes/agroaktiv/roses.php on line 55
ВСИЧКИ 13 НЕОБХОДИМИ МАКРО-И МИКРОЕЛЕМЕНТИ
Фиксирана доза без ,“от/до“
Съдържание съобразено със спецификата на културата

Воден разтвор на амониев сулфат, урея, амониев нитрат, хелатирани микроелементи и органични киселини. Течен, произведен с ревитализирана „Жива вода“ по технологията „BioAktiv“ в кавитационен режим. Чрез информационна технология са въведени/инкорпорирани честоти на честотен торов препарат „BioAktiv Pflanzen“ и на растителни хормони – гиберлини GA3 и ауксини. Нетоксичен. Не запушва дюзите.

Предназначение:
Листно подхранване за максимални резултати на маслодайна роза с всички 13 макро- и микроелементи осигуряващи: растежа на розите, стимулира цъфтежа на розите, обилен и качествен цвят, увеличава трайността на цвета . Предпазва маслодайната роза от недостиг на азот, калий,бор, желязо и сяра. За по-висока устойчивост на болести, студоустойчивост и отстраняване на липса на микроелементи. Мобилизира храненето през кореновата система.

Доза: 200-250 мл/дка. 3 пъти до беритба
МАСЛОДАЙНА РОЗА – 1. оформена на листна маса; 2. фаза преди цъфтеж-цветни пъпки; 3. фаза след цъфтеж;

Указание за употреба:
Препоръчително е да се използва заедно с Greenaktiv Амино(доза 200 мл/дка).

Особени изисквания: Не се смесва с алкални разтвори и пестициди с алкална реакция. При нов пестицид проверете съвместимостта преди употреба.

Работен разтвор: 40-100л/дка.

Предупреждение за опасност:
Внимание! Н 302 – вреден при поглъщане; Н 315 – предизвиква дразнене на кожата; Н 318 – предизвиква сериозни увреждания на очите.

Препоръки за безопасност:
Р 102 – да се съхранява извън обсега на деца; Р 280 – използвайте предпазни ръкавици (предпазно облекло), предпазни очила, предпазна маска за лицето; Р 305 + Р 351 + Р 310 – при контакт с очите промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Незабавно се обадете в център по токсикология или на лекар; Р 302 + Р 352 – при контакт с кожата измийте обилно с вода и сапун.

Нетна маса (г/л): 1355
Киселинност (при 10 мл/л): рН 6,3
Ел.проводимост (mS/cm): 6,25 при 16°

Състав Маса %
Азот (N) общо: 4.5 %
нитратен 0.7 %
амонячен 1.3 %
амиден 2.5 %
Двуфосфорен пентаоксид (P2O5) 3.5 %
Калиев оксид (K2O) 5 %
Серен триоксид (SO3) 5.2 %
Магнезиеув оксид (MgO) 1.05 %
Бор (B) 0.4 %
Желязо (Fe) 0.25 %
Мед (Cu) 0.1 %
Манган (Mn) 0.1 %
Цинк (Zn) 0.2 %
Молибден (Mo) 0.005 %
Кобалт (Co) 0.005 %
Органични киселини 0.6 %

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС