0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
с. Бръшлен, об. Русе, ППК Бръшлян 2

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС