0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
с. Голямо Враново, обл. Русе, Свинекомплекс „Голямо Враново“ АД

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС