0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

БИОСТИМУЛАТОР ЗА СЕМЕНА

Едновременно покълване на повече семена
Повишена устойчивост към почвени патогени
Равномерно поникване

Когато си малък имаш нужда от най-много помощ.
Всичко започва от тях – семената.
Малко помощ сега, много дивидент в бъдеще.

Семената са готови за добър СТАРТ с „GreenAKTIV – СЕМЕНА“!

ДОЗА:
При обеззаразяване на семената заедно с пестицида. 2 литра на тон семена
Воден разтвор: 3-4 литра

ДОБРИ ПРАКТИКИ:
ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ и ЦАРЕВИЦА
третиране на посевния материал с хранителни вещества за по-добро начално развитие
СМЕСИМОСТ: „GreenAKTIV – СЕМЕНА“ за третиране на семена
се смесва общоприетите средства за растителна защита.

Така дадохме началото, а сега следва да довършим нещата до край:
Изберете ПРОГРАМА, за да подобрите плодородието на почвата и да подхраните растенията.

Макро- и микроелементи в 1 л
Азот (N) 6.%
Фосфор (P2О5) 7.%
Калий (K2О) 4.6%
Магнезий (MgО) 1.05%
Сяра(SО3) 4.7%
Бор (B) 0.50%
Желязо (Fe) 0.6%
Манган (Mn) 0.5%
Мед (Cu) 0.3%
Цинк (Zn) 0.5%
Молибден (Mo) 0.008%
Кобалт (Cо) 0.006%
Органични киселини (ОК) 0.7%
Аминокиселини (АМ) 10%
аминокиселина мг/л Биологична роля
Аспарагинова киселина 1635 Запасна и транспортна форма на азот;
Треонин 666 Повишава сухоустойчивостта;
Серин 872 Участва в синтеза на хлорофил и при опрашването; регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (транспирацията);
Глутаминова киселина 2663 Участва в синтеза на хлорофил; регулира транспирацията; стимулира покълването на семената;
Пролин 1643 Синтезира се в условия на засушаване и защитава растенията от солеви стрес;
Глицин 3434 Засилва сухоустойчивостта на растенията; участва в синтеза на хлорофил;
Аланин 1865 Участва в синтеза на хлорофил; стимулира покълването;
Валин 749 Засилва сухоустойчивостта; стимулира покълването;
Метионин 506 Важен за зреенето на плодовете; регулира транспирацията;
Изолевцин 555 Засилва сухо- и солеустойчивостта на растенията; подпомага опрашването;
Левцин 1062 Засилва сухо- и солеустойчивостта на растенията; участва при процеса опрашване;
Тирозин 320 Засилва сухоустойчивостта; стимулира образуването на цветния прашец и повишава кълняемостта;
Фенилаланин 604 Участва в синтеза на лигнин;
Хистидин 442 Стимулира узряването на плодовете;
Триптофан 61 Стимулира синтеза на растежни фитохормони (ауксини);
Лизин 1343 Участва в синтеза на хлорофил; стимулира кълняемостта;
Аргинин 1575 Стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони;
Таурин 435 Засилва сухоустойчивостта и толерантността на засоляване;

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС