0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Силно намалява пригорите по листата на растенията при използването на UAN

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС