0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Спрямо количеството от което се нуждаят растенията, ние сме ги разделили на две основни групи: макро и микро елементи.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС