0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Стимулира по-бързото разграждане на растителни остатъци от предходна/и реколта/и

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС