0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Подпомага развитието на микроорганизмите, най-вече на аеробните;

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС