0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Стимулира синтезата на фитоалексили за фунгицидно действие срещу патогени

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС