0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

test


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ideqtami/public_html/agroaktiv.bg/wp-content/themes/agroaktiv/aminotest.php on line 54
Осигурява силен старт на посевите
Мощна комбинация от NPK
(азот – фосфор – калии)
L-аминокиселини от животински произход

9-те неща които ще те накарат да избереш GreenAktiv AMINO

1) Мощна комбинация от АМИНОкиселини, NPK + Zn;
2) Осигурява силен старт на посевите;
3) Усвоява се бързо и с минимална енергия от растението;
4) Растежен стимулатор;
5) Стимулиране кореновото хранене на растенията;
6) Достатъчно количества Азот:Фосфор:Калий + Zn = 9:9:9-4;
7) Смесим на 100%;
8) L-АМИНОКИСЕЛИНИ от животински произход
9) Богат микс от естествено синтезирани Фитохормони, Витамин С и Витамин В, Хитин и Хитозан;

50% АМИНОКИСЕЛИНИ

Активен течен концентриран микробиологичен продукт, съдържа жизненоважни аминокиселини, обогатен с микроелементи, витамини и фитохормони. Усвоява се бързо и повишава кълняемостта и началния растеж, засилва асимилацията на минерали, увеличава толерантността към биотични и абиотични стресови фактори и др.

9% АЗОТ(N)

Участва в структурата на протеините и хлорофила, влияе върху размера на клетките и фотосинтезната активност. Азота участва и в протеините образуващи ензими. Растенията, които се хранят с достатъчно азот имат бърз и ефективен растеж. Стимулира развитието на стъблата и листата.

9% ФОСФОР(P)

Стимулира равномерното поникване и развитие на растението и подпомага успешното им презимуване. Важен е за формирането на цветовете, семената и качеството на зърното. Регулира синтеза на протеини, делението на клетките и развитието на новите тъкани. Стимулира растежа на корените, братенето и ускорява зреенето.

9% КАЛИЙ (К)

Важен за водният баланс на растенията. Предпазва растенията от болести, калият прави клетъчните стени по дебели, което пречи на патогените да проникнат в растението. Подобрява качеството на зърното и намалява броят на повредените зърна. Калият участва в 60 ензимни системи, които регулират растежа.

4% ЦИНК (Zn)

Основен активатор на ензимни системи и стимулатор на растежа. Участва в регулирането на окислително – редукционните реакции на дишането и в биосинтеза на растежните регулатори. При недостиг на цинк (Zn), имунната система отслабва и се величава нападението от болести и неприятели.

10% МИКРООРГАНИЗМИ

Значително разнообразен набор от полезни гъбни и бактерии. Повишават продуктивността на растенията и качеството на реколтата. Засилват усвояемостта на минералните елементи, стимулират метаболизма на растенията. Подобряват растежа чрез стимулиране образуването на фитохормони.

ДОЗА:
1. Самостоятелно приложение: 300 мл/дка
2. При приложение с листни торове GreenAktiv: 100 мл/дка
3. При приложение с ПРЗ: 100 мл/дка
Работен разтвор: 15-20 л/дка

Mакро- и микроелементи в 1 л
Азот (N) 9%
Калий (K) нитрат 9%
Калций(Ca) нитрат 1.5%
Калций(Ca) абсорбиран в протеини от жив. произход 1%
Фосфор (P) фосфат 9%
Цинк(Zn) сулфат 4%
Аминокиселина мг/л Биологична роля
Аспарагинова киселина 1635 Запасна и транспортна форма на азот;
Треонин 666 Повишава сухоустойчивостта;
Серин 872 Участва в синтеза на хлорофил и при опрашването; регулира процеса на отваряне и затваряне на устицата (транспирацията);
Глутаминова киселина 2663 Участва в синтеза на хлорофил; регулира транспирацията; стимулира покълването на семената;
Пролин 1643 Синтезира се в условия на засушаване и защитава растенията от солеви стрес;
Глицин 3434 Засилва сухоустойчивостта на растенията; участва в синтеза на хлорофил;
Аланин 1865 Участва в синтеза на хлорофил; стимулира покълването;
Валин 749 Засилва сухоустойчивостта; стимулира покълването;
Метионин 506 Важен за зреенето на плодовете; регулира транспирацията;
Изолевцин 555 Засилва сухо- и солеустойчивостта на растенията; подпомага опрашването;
Левцин 1062 Засилва сухо- и солеустойчивостта на растенията; участва при процеса опрашване;
Тирозин 320 Засилва сухоустойчивостта; стимулира образуването на цветния прашец и повишава кълняемостта;
Фенилаланин 604 Участва в синтеза на лигнин;
Хистидин 442 Стимулира узряването на плодовете;
Триптофан 61 Стимулира синтеза на растежни фитохормони (ауксини);
Лизин 1343 Участва в синтеза на хлорофил; стимулира кълняемостта;
Аргинин 1575 Стимулира развитието на кореновата система и синтеза на растежни фитохормони;
Таурин 435 Засилва сухоустойчивостта и толерантността на засоляване;

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС