0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
trihograma

Загубите от царевичен стъблен пробивач (царевица) и памукова нощенка (царевица и слънчоглед) може да достигнат внушителни размери (от 10% до 100%).

Загубите от царевичен стъблен пробивач (царевица) и памукова нощенка (царевица и слънчоглед) може да достигнат внушителни размери (от 10% до 100%).

Трихограма е доказано решение на този проблем.

След 30 годишна пауза „Органик Инвест Биозащита“ възстанови производството на Трихограма в България. Технологията и качеството са съобразени с най-високите световни стандарти.

ВРЕДИТЕЛИТЕ

OSTRINIA

ЦАРЕВИЧЕН СТЪБЛЕН ПРОБИВАЧ
(Ostrinia nubilalis hb.)

Най-разпространения вредител при царевица.
Развива две поколения годишно и зимува като възрастна гъсеница в стъблото на царевицата(растителните остатъци), конопа и др.
Напролет при температура над 15oС презимувалите гъсеници какавидират. Какавидният стадий продължава 10 – 25 дни. Пеперудите летят май-юни през нощта, а през деня се укриват в растенията. Яйцата се снасят на купчинки от долната страна на листата, наредени като люспи на риба. Средната плодовитост е 250 – 400 яйца. Ембрионалното развитие е 3 до 14 дни. Изхранените гъсеници прeгризват кръгъл отвор по стъблото, замрежват го с паяжина и какавидират в рехав пашкул. Пеперудите от новото поколение се появяват 2-3 седмици след какавидирането и летят от втората половина на юни до края на август. Снасят яйцата си главно по царевицата.

ЩЕТИ: Излюпените гъсеници отначало се хранят в пазвите на листата, а след това се вгризват в стъблата, където правят вертикални и хоризонтални галерии, изпълнени с огризки, екскременти и оплетени с паяжинни нишки. През есента напълно развитата гъсеница прави рехав пашкул в остатъците от нападнатите стъбла и там презимува. Новоизлюпените гъсеници нагризват долния епидермис и паренхима, обикновено в близост до листното влагалище, а по-късно изгризват неправилни ивици. В стъблата правят хоризонтални и вертикални ходове. Листата над мястото на повреда завяхват и изсъхват, а останалите, на които не са повредени проводящите тъкани, остават здрави. Повредените растения изостават в развитието си, дават нисък добив или се пречупват около отвора и полягат.

HELICOVERPA

ПАМУКОВА НОЩЕНКА
(Helicoverpa armigera hubner.)

Предпочита слънчоглед, царевица, памук, люцерна, но вреди и на тютюн, сорго, домати, фасул, грах, пипер, соя, люцерна и др. Развива три (рядко четири) поколения годишно. Зимува като какавида в почвата на дълбочина 4 – 8 cm. Пеперудите от пролетното поколение летят през първата половина на май. Те са активни през нощта, а през деня се укриват под листата на растенията и в растителните остатъци. Една пеперуда снася средно 500 яйца, при максимум 3000. Яйцата обикновено се отлагат по едно, рядко по две-три или повече. Женските избират цъфтящите части и генеративните органи на растенията и по-рядко листата. Ембрионалното развитие продължава от 3 до 10 дни. Гъсениците се развиват за 2-3 седмици, след което какавидират в почвата на дълбочина 4 – 8 cm. Някои гъсеници какавидират в косата или ходовете на царевичните кочани. Какавидният стадий е с продължителност 12-14 дни. Пеперудите от второ поколение летят през юни-юли, а гъсениците от него вредят през юли-август. Пеперудите от трето поколение летят в края на август и септември, а гъсениците завършват развитието си към края на септември и началото на октомври.

ЩЕТИ: Първоначално излюпилите се гъсеници се хранят с онези части на растенията, по които са снесени яйцата, скелетират листата, хранят се с косата на царевицата, а по-късно правят ходове в кочана, които изпълват с екскременти. Започват да ядат зърното от най-новите към по старите зърна. През нагризаните зърна прониква и фузариум, който повишава микотоксините.
Най-големи щети нанасят гъсениците от второ поколение.

решението

БИОАГЕНТ – ТРИХОГРАМА

Trichogramma е паразитоид с големина под 1мм. Паразитира над 215 насекоми вредители. След излюпването си намира яйцата на вредителите и снася неговите в тях. Те се излюпват първи и изяждат остатъка. В природата живеят свободно над 80 вида. Ние работим с Trichogramma Brassicae, която е най-ефективна при борба с Царевичния стъблен пробивач и със Trichogramma Evanescens, която е безкомпромисна с Памуковата нощенка. Една женска може да паразитира до 10 яйца на вредители на ден. Общо може да снесе между 60 и 80 яйца.

Как се извършва третирането?

Ние поставямя светлинни и феромонови уловки на максимално много места в България. В допълнение сме активирали модел за предварително определяне на пика на летеж. Екип от над 20 души не без помощта на земеделски производители наблюдаваме концентрацията на вредители. Заедно иабираме точния момент и авиоекипите започват работа. За един ден, един екип може да третира до 20 000 дка. Необходимо е съдействието на фермера с предоставяне на шейп файл, по който се извършва прецизно разпръскване на необходимото количество яйца.

Кога третирането с „БиоАгент – Трихограма“ е ефективно?

1. Когато сме избрали най-точния момент.
2. Когато работим с правилния вид.
3. Когато внесем достатъчно количество.
4. Когато концентрацията на женски е достатъчно висока.
5. Когато производството, съхранението и внасянето на яйцата е направено по стандарт.
6. Когато последващото (второ, трето) внасяне е навреме.
trihograma trihograma

Мнението на специалистите

trihograma

Максим Мелничук

Акад. проф. д-р на Биологическите науки, ръководител на научния съвет към Органик Инвест БиоЗащита

Трихограма не е просто алтернатива на химичните методи за борба с неприятелите. Тя е ефективна алтернатива, която дава прекрасни резултати и възможност за едно по-зелено бъдеще на нашите деца.

Проф. Д-р на Биологическите науки

Проф. Д-р на Биологическите науки

Франция, САЩ, Бразилия, Аржентина, Русия, Украйна, Япония и Китай са само част от държавите, които през последните 60 години работят активно в направление на използването на Ентомофаги/БиоАгенти. Радвам се, че след почти 30-годишна пауза, в България се завърна възможността фермерите да използват „БиоАгент - Трихограма“. Аз съм убеден, че това е най-добрата възможност да се запази потенциала на царевицата и слънчогледа в страната ви. Всички, които работят по тази технология, са в „най-бързата лента“ на земеделската магистрала. Така със сигурност ще защитят добивите си, но и здравето на бъдещите поколения.

trihograma
trihograma

Проф. Вили Харизанова

Декан на факултета по „Растителна защита и агроекология“ в Аграрен университет – Пловдив, Научен консултант на Органик Инвест БиоЗащита

Трихограмата е била, е и ще бъде най-ефикасната защита от неприятели при царевицата и слънчогледа. Растителната защита е “обречена” да става много по-добра, щадяща и интелигентна. Тя вече ще е с грижа за хората, заети в сектора, за околната среда, за нецеливи полезни организми.

Пламен Генчев

Управител „Сафари-М“ ООД, с. Борисово

От години доходността, която реализира нашето стопанство при отглеждане на царевица, е висока. Имайки възможност да използваме „БиоАгент - Трихограма“, всички стопани в България, които залагат на високи добиви в тази култура, като нас, не трябва да се замислят дали да гонят максимален потенциал, а той е възможен само с достатъчно влага, на която не може да влияем, но и с предпазване от неприятелите.

trihograma
trihograma

Александър Димитров

Организатор производство ППК „Бръшлян“, с. Бръшлен

Царевицата е много важна култура в нашето стопанство. След като вече имаме възможност да използваме „БиоАгент - Трихограма“, не бихме рискували да оставим без застраховка нито декар. Стойността на продукцията е достатъчно висока, за да не правим тези пръскания. От 2022 г. за нас те са не желателни, а задължителни.

ЗАЕДНО

„Органик Инвест Биозащита“ ООД активира единствената лаборатория за производство на „БиоАгент - Трихограма“ в Източна Европа. Условията и технологията са от най-висок клас в световен мащаб. Компанията разполага с най-добрите специалисти по производство на Трихограма в региона. В допълнение е привлякла външни консултанти, които следят и гарантират за високото качество. За тази година е предвидено производство на трихограма, с което да може да се защитят около 500 000 дка на територията на България, Румъния и Гърция.

„БиоАктив & ГрийнАктив“ ООД разполага с екип от обучени специалисти на територията на цялата страна. От тях може да получите пълно съдействие за мониторинга и сигнализацията. „БиоАктив и ГрийнАктив“ са ексклузивен представител за продажбата и разпространението на услугата „БиоАгент Трихограма“.

Инструкции създаване KML файлове

За да систематизираме и унифицираме постъпващите данни по картовите файлове от клиентите, ни е необходимо клиентите, да изпълняват малък набор от правила при подаване на данните.
Пояснявам, че към момента от дистрибутори и клиенти постъпват данни по мейлите за заявки без договори, или вече сключени договори , с липсващо съдържание по отношение на нужната информация.
Мейлите освен KML файловете на полетата в реални граници, трябва да съдържат следната информация:

1. Правилно изписано име на фирмата с която има сключен договор,
2. Указано лице за контакт и данни за комуникация с него - телефонен номер (тъй като в повечето случай лицето за контакт не е управителя на фирмата който е страна по договора)
3. Общите декари по подадените картови файлове.
4. Вид култура. Ако има по договор или заявка повече от една култура, примерно царевица и ориз, да се укаже кой полета от картовите файлове съответстват по различните култури.

Имейлите с информация изпращайте на: order@trichogramma.bg

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС