0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg

Защо BIOAKTIV?

BioAktiv насърчава аеробните(добрите) микроорганизми в почвата

Какво означава това?

Аеробните бактерии се хранят с органичните вещества в почвата и осигуряват достъпен за растенията азот под амониева форма. Освен това тези бактерии издишват CO2,(въглероден диоксид/двуокис) което генерира топлина(и не само) в почвата. Така се развива силна коренова система и се насърчава изграждането на хумус.

От своя страна хумусът е доставчикът на хранителни вещества за растенията, който влияе на въздушния и водния баланс в почвата. По този начин хумусът прави растенията по-здрави и устойчиви на болести, което се отразява и на здравето на хората, които ги консумират.

Аеробните микроорганизми участват в АЗОТНИЯ ЦИКЪЛ

Азотният цикъл се състои от три нива – амонификация (минерализация), нитрификация и денитрификация. Това е сложен процес, който започва с превръщането на органично свързания азот в неорганични азотни съединения или с други думи “освобождаването“ на свързаните хранителни вещества (от хумусните вещества) с помощта на микроорганизмите, за да бъдат те на разположение на растенията.

Микробната активност в азотния цикъл се влияе от редица фактори като количество кислород и влага в почвата, подходящи температури, обработване на почвата и т.н. В почви с ниско съдържание на кислород, се развиват процеси на гниене. А в почви с голям дял на органични вещества, бактериите и микроорганизмите могат да оцелеят дълго време и при суша.

Каква е ролята на BioAktiv?BioAktiv изгражда и поддържа плодородието на почвата като повишава производителността й да “рециклира“ хранителните вещества и да осигурява кислород – решаващ фактор за растенията, както и за почвените организми.

BioAktiv подобрява биологичното разнообразие в почвата. Биологично активната почва има до 10 000 кг живи организми на всеки 10 дка на дълбочина до 80 см (Friedrich Wenz), които имат нужда от енергия, за да се изхранват, а после да се разградят до необходимите за растенията хранителни вещества.

Само биологично активната почва може да донесе качествени и високи добиви

Използването на BioAktiv поддържа и подобрява органичната част в почвата, както и уплътняването(компактацията) й, с което се намалява нейната ерозия.

При дълготрайна употреба на BioAktiv ще се подобри потенциала за добив и стабилността на почвата за постоянни добиви.

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Ето нашите предложения:

ЛИСТЕН ТОР С АМИНОКИСЕЛИНИ
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА РАПИЦА
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА ЛАВАНДУЛА
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА МАСЛОДАЙНИ РОЗИ
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА ОВОШКИ
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ
СПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА ЛОЗЯ
ПЕЦИАЛИЗИРАН ЛИСТЕН ТОР ЗА ЯГОДИ И МАЛИНИ
БИОСТИМУЛАТОР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕЧЕН ПРОДУКТ С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА НИКЕЛ