0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Защита на царевица от Стъблен пробивач – Мониторинг!

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС