Author Archives for agrobademko

Доколко торовете с инхибитори може да намалят загубите на азот от изпарение, отмиване и денитрификация

декември 3, 2022 5:21 pm Published by Leave your thoughts

Почти 50 години науката търси начини, да оптимизира загубите на азот в минералното торене. В природата във всеки момент протичат...


септември 18, 2022 3:42 pm Published by Leave your thoughts

Здравейте, „БиоАктив и ГрийнАктив“ е фирма, фокусирана върху вноса, производството и търговията в сектор Зърнопроизводство. Успяхме само за седем стопански...


По-стабилни добиви;

август 15, 2022 7:56 pm Published by Leave your thoughts

С BioAktiv може да повишите добивите си значително. Когато биологично активирате почвата, тя става здрава и произвежда повече хранителни вещества,...


История

юни 12, 2022 10:25 am Published by Leave your thoughts

Може да се възплзвате от интерактиваната карта по седмици, като натиснете този символ на картата и изберете информацията за седмицата,...


Бюлетин

юни 12, 2022 10:25 am Published by Leave your thoughts

НЦМПС ще изработва два пъти в седмицата информационни бюлетини, които ще са достъпни на нашата Facebook страница. Те ще са...


ЛЕГЕНДА:

юни 12, 2022 10:11 am Published by Leave your thoughts

– до едно яйцеснасяне на 100 растения – до три яйцеснасяния на 100 растения – до пет яйцеснасяния на 100...


Как работи НЦМПС:

юни 12, 2022 10:08 am Published by Leave your thoughts

Опитен екип от над 20 специалисти на „BioAktiv & GreenAktiv“ обследва ежедневно десетки полета в цялата страна. На всяка точка,...