0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
До каква степен дълбочината на сеитбата през есента на 2023 г., оказа влияние върху поникването на културите?

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС