0883 25 81 88, sales@agroaktiv.bg
Ливадна пеперуда! Земеделци съобщават за започнало атипично масово нашествие на вредителя по царевица и слънчоглед в районите на Шабла и Дуранкулак

РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ПЕЧЕЛИВШО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СИЛНА ПОЧВА И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

СВЪРЖИ СЕ С НАС